فصلنامه رسانه

شمارۀ 107 فصلنامه رسانه منتشر شد
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صد و هفتمین شمارۀ فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه ( ویژۀ تابستان 139...  [تعداد بازدید:0]
انتشار شماره 106 فصلنامه رسانه
به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از فصلنامه رسانه هفت عنوان مقاله تخصصی از سوی پژوهشگران حوزه ارتباطات و رسانه منتشر شده و در آن موضوعاتی چون: الگوی مطلوب برنامه‌های دینی تلویزیون ایران، تنوع فرهنگی در رسانه، رسانه و دین، نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط‌عمومی، چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  [تعداد بازدید:0]
دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر کرد
-  [تعداد بازدید:295]
تعداد نمایش: